12.11.2020: Baleines pilotes

Observations 12. Novembre 2020 – La Gomera: Baleines pilotes.

Foto Merci a Torsten Obst!

Observations actuelles devant La Gomera